Foto 22.Studieschetsen.
Gemaakt tijdens mijn reis door de USA