Foto 88. Spifires 322 sq.RAF
Aquarel 60 x 80 cm.
Eigendom: P.v.Eek
Goudriaan.
(1986 en hierdoor lid geworden van Club Ned, Luchtvaartschilders)