Foto 4. Ontwerp muurschildering voor 322 sq.
op de vliegbasis Leeuwarden. 2013