Foto 26. Potloodtekening van de F-16.
Studie voor later werk
50 x 60 cm.
Eigendom