Foto 68. Werk van een leerling.
Deze "leerling"vond het leuk om ook een vliegtuig te schilderen. Zij was toen 85 jaar